Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Melanthaxia — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 47
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Buprestoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Buprestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Buprestinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anthaxiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anthaxiarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Melanthaxiapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Anthaxia nigrojubatagatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata incognita Bilý, 1974
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014180    kod taksonu: 2692
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anthaxia nigrojubata incognita - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 56
 • Publikacje: 5
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 7
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, gdyż przez długi czas łączony z pokrewnym A. (A.) sepulchralis (Fabr.). Występuje od Hiszpanii przez całą Europę południową (na północ po Francję, RFN, NRD, Polskę i Ukraińską SRR), Azję Mniejszą, Kaukaz, Syrię po Azję Środkową (Uzbekistan). Z czterech znanych podgatunków Europę i zachodnią część Azji Mniejszej zasiedla (A.) nigrojubata incognita Bilý. Rozmieszczenie w Polsce jest bardzo słabo poznane. Wzmianka A. Horiona (1955) o występowaniu na Śląsku opiera się na trzech okazach muzealnych nie opatrzonych nazwą miejscowości, ponadto do tego gatunku odnosi się zapewne przynajmniej część danych o występowaniu w Polsce A. (A.) sepulchralis (Fabr.). Drzewami żywicielskimi larw tego gatunku są jodły i świerki. Postacie dojrzałe spotykane są od czerwca do sierpnia, przeważnie na żółto kwitnących roślinach w lasach iglastych, zwłaszcza na świeżych porębach.

Zewnętrzne źródła danych