Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anthonominiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anthonomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Anthomorphuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anthonomus (Anthomorphus) pinivorax Silfverberg, 1977
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046257    kod taksonu: 5334
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anthonomus pinivorax - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 120
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 42
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie (nie znany jeszcze z Danii i Wysp Brytyjskich), w Szwecji docierający do koła podbiegunowego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, z wyjątkiem wyższych partii górskich. Żyje na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk., sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L. i sośnie czarnej — P. nigra Arnold. Samice w kwietniu składają jaja głównie w pączki na pędach wierzchołkowych, rzadziej bocznych. Larwy w maju-czerwcu wyżerają całkowicie pączki i budują w czerwcu-lipcu komorę poczwarkową w kokonie utworzonym z ekskrementów larwy, resztek żeru i igieł. Szkody powstałe skutkiem żeru larw występują zwłaszcza na drzewach rosnących na pobrzeżach lasu, przesiekach oraz na drzewach stojących pojedynczo.

Zewnętrzne źródła danych