Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Dermestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Megatominaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anthreniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anthrenusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Anthrenuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Anthrenus picturatusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Anthrenus (Anthrenus) picturatus makolskii M. Mroczkowski, 1950
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016442    kod taksonu: 3010
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M. Kadej
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anthrenus picturatus makolskii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 19
 • Publikacje: 11
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Omawiany podgatunek jest dotychczas znany tylko z Polski z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w czterech krainach. Podgatunek nominotypowy występuje w Azji Środkowej, Afganistanie, Iranie, Zakaukaziu i na Kaukazie, jeszcze inny podgatunek żyje w Chinach i Mongolii. Występuje zarówno na swobodzie, jak i w mieszkaniach, magazynach i składach. Postacie dojrzałe poławiano w warunkach naturalnych w maju i czerwcu na rozmaitych białych kwiatach, na przykład głogu, drzew owocowych, tawuły i roślin baldaszkowatych, gdzie odżywiają się pyłkiem i nektarem. W pomieszczeniach zamkniętych pojawiają się już w lutym-marcu. Cykl rozwojowy przebiega zwykle w ciągu roku, jednak w warunkach optymalnych mogą występować dwie generacje rocznie, a w specjalnie złych warunkach życiowych w hodowli utrzymywano larwy w ciągu 6 lat i liczba wylinek w tym czasie dochodziła do 50. Larwy żerują na wyschniętych martwych bezkręgowcach i na suchych produktach pochodzenia zwierzęcego. Jest bardzo poważnym szkodnikiem zbiorów entomologicznych i ornitologicznych.

Zewnętrzne źródła danych