Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Hemipterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Sternorrhynchapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Psylloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Aphalaridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Aphalarinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Aphalararodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aphalara borealis Heslop-Harrison, 1949
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1143009    kod taksonu: 2:8
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aphalara borealis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 2
 • Publikacje: 2
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 1
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Być może również zoocecydium znalezione na rdeście gruczołowatym — Polygonum tomentosum Schr. w Piątnicy koło Legnicy (Hieronymus 1890) wywołane było przez żerowanie Aphalara borealis Hesl. -Harr. wiadomość ta jednak jest wątpliwa. Poza Polską znany w Europie z Anglii, Skandynawii, Austrii, Rumunii i europejskiej części ZSRR. Poza tym stwierdzono występowanie jego na Syberii a także w Kazachstanie i Mongolii. Żyje prawdopodobnie na kilku gatunkach rdestów — Polygonum tomentosum Schr., Polygonum amphibium L., Polygonum lapatifolium L., przy czym jest bardzo prawdopodobne, że na określonym obszarze jest monofagiem na jednym z wymienionych rdestów.

Zewnętrzne źródła danych