Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Attelabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Apoderinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Apoderiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Apoderusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Apoderus homalinus Voß, 1927
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 1026771   
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Apoderus homalinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 349
 • Publikacje: 130
 • Kolekcje: 17
 • Autorzy publikacji: 98
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie (prócz północnych obszarów Fennoskandii), na wschód sięgający przez Syberię do północnych Chin, notowany ponadto z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce rozmieszczony na całym obszarze, ale nie jest jeszcze notowany z niektórych krain. Spotykany głównie na leszczynie — Corylus avellana L., rzadziej na olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn., olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. oraz na różnych gatunkach z rodzaju dąb — Quercus L. i wierzba — Salix L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i występują do września. Larwy odbywają rozwój w tutce liściowej uformowanej przez samicę. Przepoczwarczenie odbywa się przeważnie w opadniętej na ziemię tutce, rzadziej w glebie.

Ilustracje
... przeglądaj
Apoderus
coryli
Zewnętrzne źródła danych