Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Anchicera — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 29
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cryptophagidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Atomariinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Atomariiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Atomariarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Anchicerapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Atomaria (Anchicera) analis W.F. Erichson, 1846
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018768    kod taksonu: 3462+3470
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: V.A. Tsinkevich
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Atomaria analis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 116
 • Publikacje: 7
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 10
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 3470: Atomaria cognata] Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, na zachód docierający do górzystych terenów Francji, a na południe do północnych Włoch, Krainy, Hercegowiny i Krymu. W Polsce znany z niewielu stanowisk w pięciu krainach południowych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dokładnie znane — znajdowany w murszejącym drewnie dębu, wśród gnijącej słomy i resztek pokarmowych przy paśnikach dla zwierząt oraz pod napływkami.
[KFP 3462: Atomaria analis] Gatunek rozpowszechniony w Europie aż do najdalszych krańców północnych; wykazywany również z Algierii i Turkmenii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera ponad górną granicę lasu. Spotykany na polach, łąkach i w lasach — pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami, w pryzmach kompostowych i wśród mchów.

Ilustracje
... przeglądaj
Atomaria
analis
Zewnętrzne źródła danych