Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Dermestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Attageninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Attageniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Attagenusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Attagenuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Attagenus (Attagenus) pantherinus (A. Ahrens, 1814)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016403    kod taksonu: 3000
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M. Kadej
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Attagenus pantherinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 86
 • Publikacje: 38
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 32
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Zamieszkuje głównie środkową część Europy, docierając na zachód do południowej Francji i północnej Hiszpanii; jest notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce jest dość rzadko i na ogół pojedynczo spotykany, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain — występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich prawdopodobnie wszędzie. Bionomia omawianego gatunku jest poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe są zwykle poławiane w maju i czerwcu na nasłonecznionych ścianach starych budynków drewnianych, na ściankach lessowych z gniazdami błonkówek oraz przy wyciekającym soku z pni drzew. Larwy zasiedlają gniazda rozmaitych błonkówek z rodzajów Bombus Latr., Anthophora Latr., Osmia Panz. oraz Colletes inoxpectatus Nosk.

Zewnętrzne źródła danych