Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Zopheridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Colydiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Colydiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Auloniumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aulonium trisulcum (Geoffroy in A.F. Fourcroy, 1785)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1020859    kod taksonu: 3700
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aulonium trisulcum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 80
 • Publikacje: 37
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 43
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, docierający na północ do południowej Anglii, Holandii i Belgii, a na południe do Hiszpanii, północnych części Włoch i Serbii, Dalmacji, Siedmiogrodu i Ukraińskiej SRR. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach. Występuje przeważnie na obumierających wiązach, w chodnikach larw ogłodka wielorzędowego — Scolytus multistriatus Marsh, i ogłodka wiązowca — S. scolytus (Fabr.), spotykano go również na dębach, oraz na jesionach, na których żyje w chodnikach jesionowca pstrego — Leperisinus fraxini (Panz.).

Zewnętrzne źródła danych