Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Bagous — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 30
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Bagoinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Bagousrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Bagous diglyptus C.H. Boheman, 1845
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1045933    kod taksonu: 5223
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: LC
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Bagous diglyptus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 19
 • Publikacje: 17
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 16
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek wykazywany z południowej Francji, środkowej części Europy, Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce należy do rzadkości — notowano go tylko z dwu krain na podstawie znalezisk sprzed przeszło 50, a nawet 100 lat. Wg. piśmiennictwa, w odróżnieniu od innych gatunków z rodzaju Bagous Germar, chrząszcz ten zasiedla głównie suche stanowiska, rzadziej miejsca średnio wilgotne. W Szwecji był znajdowany na suchym pobrzeżu lasu pod porostami na skałach; w Danii masowo na skalnicy ziarenkowatej — Saxifraga granulata L. Według L. Dieckmanna (1983) B. Petryszak wysiał jednego samca z detrytusu obok skalnicy; chrząszcz w hodowli wyżerał liście tej rośliny, stąd można sądzić, że skalnice są jego roślinami żywicielskimi.

Ilustracje
... przeglądaj
Bagous
diglyptus
Zewnętrzne źródła danych