Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Sciaphiliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Barypeithesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Exomiaspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Barypeithes (Exomias) pellucidus (C.H. Boheman, 1834)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046720    kod taksonu: 5114
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011a checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Barypeithes pellucidus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 239
 • Publikacje: 65
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 61
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii; zawleczony do Ameryki Północnej. We wschodniej części Europy Środkowej spotykany tylko w miastach i osiedlach, gdzie niekiedy występuje licznie w parkach i ogrodach. Większość danych o jego występowaniu w Polsce opiera się na znaleziskach w południowej części kraju. Zamieszkuje zarówno wilgotne, jak i suche środowiska; bywa spotykany na pobrzeżach lasu, w zaroślach, na polach, przydrożach, ciepłych i suchych zboczach, wydmach, wrzosowiskach, w parkach, ogrodach i miejscach ruderalnych. Postacie dojrzałe występują od maja do sierpnia; prowadzą one aktywny tryb życia nocą, za dnia kryjąc się w ściółce, pod opadłym listowiem, w kępach traw, murszu pieńków i wśród mchów. Przebieg rozwoju nie jest znany. Młode imagines po wylęgnięciu obserwowano w maju i w połowie czerwca. Gatunek polifagiczny, żerujący na liściach wielu gatunków roślin zielnych, wyrządzający niekiedy szkody na plantacjach truskawek — Fragaria ananasa Duch. Larwy żerują na korzeniach; przepoczwarczenie odbywa się w komorze ziemnej, której ściany są utwardzone wydzieliną larwy.

Zewnętrzne źródła danych