Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Trechinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Bembidiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Bembidiinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Bembidionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Notaphuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Bembidion (Notaphus) varium (Olivier, 1795)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1002044    kod taksonu: 118
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Bembidion varium - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 196
 • Publikacje: 76
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 65
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Szeroko rozmieszczony gatunek palearktyczny, znany prawie z całej Europy, podawany również z północnej Afryki, Azji Mniejszej, Kaukazu i Syberii. Zasiedla nasłonecznione, wilgotne, słabo zacienione pobrzeża nad wodami stojącymi i wolno płynącymi.

Ilustracje
... przeglądaj
Bembidion
varium
Zewnętrzne źródła danych