Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lixinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cleoniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Bothynoderesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Bothynoderes affinis (Schrank von Paula, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046852    kod taksonu: 5185
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Bothynoderes affinis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 128
 • Publikacje: 64
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 55
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), na wschód docierający do Syberii i Azji Mniejszej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych parti górskich, nie jest jednak znany z wielu krain, a z niektórych notowany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Zasiedla głównie otwarte środowiska na suchych piaszczystych glebach — pastwiska, ugory, miedze, miejsca ruderalne, słonawiska i doły po wybranym piasku. Jako rośliny żywicielskie bywają podawane: rdest powojowy — Polygonum convolvulus L., komosa wonna — Chenopodium botrys L., komosa biała — Ch. album L., komosa wielkolistna — Ch. hybridum L., komosa siwa — Ch. glaucum L., łoboda rozłożysta — Atriplex patulum L., łoboda nadbrzeżna — A. litorale L., łoboda oszczepowata — A. hastatum L., łoboda gwiazdowata — A. roseum L., solanka kolczysta — Salsola kali L. i burak zwyczajny — Beta vulgaris L. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października; są one aktywne nocą, w ciągu dnia kryją się w kępach trawy, pod kamieniami i leżącymi liśćmi na ziemi. Samica od połowy maja do połowy czerwca składa jaja na górną część korzenia. W następstwie żerowania larwy powstaje na korzeniu galas długości około 2-4 cm i 1-1,5 cm szerokości Przepoczwarczenie odbywa się w galasie. Młode imagines po wygryzieniu otworu w galasie ukazują się na roślinach żywicielskich od początku sierpnia; spotykano je jeszcze na nich w październiku. Zimowanie odbywa się w glebie.

Zewnętrzne źródła danych