Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Brachygonusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Brachygonus megerlei (J.Th. Lacordaire, 1835)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015184    kod taksonu: 2763
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Brachygonus megerlei - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 64
 • Publikacje: 19
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 15
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący tereny nizinne i pogórza głównie w południowej, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, notowany poza tym z Belgii, Francji, Szwajcarii i szwedzkiej wyspy Olandii. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, znany dotychczas tylko z siedmiu krain, znajdowany przeważnie pojedynczo, jedynie w miejscach rozrodu w większej liczbie osobników. Według A. Horiona (1953) wykazany omyłkowo z Sudetów Wschodnich (Gerhardt 1910). Rozwija się w pniach starych, dziuplastych drzew liściastych, głównie dębów, lip, buków i topoli. Cykl życiowy trwa co najmniej trzy lata. Larwy żyją w niemal zamkniętych dziuplach, niekiedy w trudno dostępnych dziuplach, otwartych w szczytowej partii pnia, często pod gniazdami ptaków. Larwy żerują w próchnicy ciemnobrunatnej lub czarnobrunatnej, wśród trocin, mączki drzewnej i ekskrementów larw drewnożernych, zwłaszcza gatunków z podrodziny Cetoninae. Saprofagiczne larwy odżywiają się odchodami larw, martwymi larwami i poczwarkami owadów oraz mikroorganizmami, znajdującymi się w próchnicy. Przepoczwarczenie odbywa się w sierpniu-wrześniu. Postać dojrzała przezimowuje w komorze poczwarkowej, zbudowanej uprzednio przez larwę w sproszkowanym próchnie, często głęboko na dnie dziupli, z dala od żerujących larw próchnożerców. Chrząszcze ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Prowadzą one skryty sposób życia w ciągu dnia, w nocy przylatują do sztucznego światła. Chrząszcze są bardzo lotne i wznoszą się na dość znaczne wysokości — przylatywały one do światła lampy rtęciowej na 38 piętrze w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (leg. S. Adamczewski).

Zewnętrzne źródła danych