Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lepturinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhagiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Brachytarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Brachytapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Brachyta interrogationisgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Brachyta (Brachyta) interrogationis gabzdili M.L. Danilevsky et Peks, 2016
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1064079    kod taksonu: 4045
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Brachyta interrogationis gabzdili - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 35
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek północnopalearktyczny, rozprzestrzeniony od północnej i środkowej części Europy przez Syberię aż do Mongolii, Mandżurii, Korei i Japonii. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozsiedlenia. W Fennoskandii dociera do terenów lesistych za kołem podbiegunowym, a w południowym obszarze swego areału występuje w górach środkowej Europy oraz południowym łuku Alp we Francji i północnych Włoszech. W górach występuje głównie w strefie subalpejskiej i alpejskiej, w Alpach dochodzi do około 2700 m n.p.m. W Polsce jest chrząszczem mało znanym i bardzo rzadko znajdowanym. Wykazano go z górzystych terenów w czterech południowych krainach. Wzmianka sprzed przeszło 130 lat o znalezieniu tego chrząszcza w Braniewie nie została później potwierdzona, ale istnieje możliwość odkrycia go w północno-wschodniej części kraju. Chrząszcz ten charakteryzuje się ogromną zmiennością rysunku na górnej powierzchni ciała — dotychczas opisano i zilustrowano przeszło 150 aberacji. Zasiedla świetliste drzewostany, polany śródleśne, łąki górskie i zbocza z rzadką roślinnością drzewiastą, natomiast z dobrze rozwiniętą murawą, w skład której wchodzą rośliny zielne. Rozwój odbywa się w glebie. Młode larwy wdrażają się w korzenie bylin, drążąc w nich podłużne, miejscami płatowate chodniki. Starsze larwy opuszczają żerowiska i przewędrowują w glebie na inne korzenie. Po jednym lub drugim przezimowaniu, wiosną larwy sporządzają owalną komorę poczwarkową. Chrząszcze opuszczają komorę w maju lub w pierwszej połowie czerwca, a cała rójka trwa do sierpnia. Największą aktywność wykazują w godzinach przed- i popołudniowych. Odżywiają się tkankami liści, płatkami i pyłkiem kwiatów. Jako rośliny żywicielskie podawano: dzięgiel leśny — Angelica silvestris L., bodziszek leśny — Geranium silvaticum L., zawilce — Anemone L., osty— Carduus L., barszcze — Heracleum L. i przewiercienie — Bupleurum L.

Zewnętrzne źródła danych