Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Rhynchitidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rhynchitinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Byctisciniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Byctiscinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Byctiscusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026619    kod taksonu: 4855
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Byctiscus populi - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 224
 • Publikacje: 103
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 83
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący całą Europę prócz jej skrajnych obszarów północnych, na wschód docierający do Mongolii i północnych Chin. W Polsce choć nie znany z niektórych krain, występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żyje na topolach, głównie na topoli osice — Populus tremula L., topoli czarnej — P. nigra L. i topoli białej — P. alba L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w kwietniu. Samice składają jaja do tutki uformowanej z jednego liścia. Larwa odbywa rozwój w tutce, następnie wypada na glebę. Przepoczwarczenie odbywa się w powierzchniowej warstwie gleby. Młode pokolenie pojawia się w lipcu-sierpniu i pozostaje do wiosny w komorach poczwarkowych.

Ilustracje
... przeglądaj
Byctiscus
populi
Zewnętrzne źródła danych