Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) obscura Linnaeus, 1758
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015994    kod taksonu: 2918
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis obscura - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 243
 • Publikacje: 57
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 47
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Pospolity gatunek zamieszkujący całą Europę prócz krańców północnych, docierający na wschód przez Syberię aż do Władywostoku. W Europie Środkowej zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie dociera do regla górnego. W południowej części areału gatunkowego występuje tylko w górach. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Jest poławiany od kwietnia do lipca, najczęściej w maju i czerwcu, na drzewach i runie leśnym. W niektórych krajach jest notowany jako szkodnik w gospodarstwach leśnych i ogrodniczych z powodu obżerania przez chrząszcze liści młodych pędów dębowych oraz kwiatów drzew owocowych.
Spośród przebadanych ponad 350 okazów z całej Polski tylko niewiele zostało złowionych w górach. Jedyny okaz z Tatr, z Doliny Kościeliskiej znajdujący się w zbiorze M. Gałuszki ma niepełną etykietkę "V 1965". Allenspach i Wittmer (1979) podają, że w Europie środkowej, w Szwajcarii, gatunek ten jest szczególnie liczny w górach. Jednak w naszych górach nie przekracza górnej granicy lasu, czego przyczyną może być zbyt krótk1 okres wegetacyjny uniemożliwiający pełny rozwój. Spośród polskich omomiłków, C. obscura pojawia się najwcześniej. W Górach Pieprzowych W. Szymczakowski złowił pierwsze chrząszcze już 18 kwietnia. Pozostałe okazy wykazane z kwietnia pochodzą z hodowli. Z zestawienia wynika, że w górach ma miejsce wyraźne przesunięcie pojawu imagines o pełny miesiąc. Biologię, larwy i szkodliwość imagines opisało kilkunastu autorów, m. in. Xambeau (1895), Verhoeff (1923) i Janssen (1963). Jest to gatunek płodny. Maksymalnie samica może złożyć ponad 500 jaj. Rozwój embrionalny w temperaturze 19°C trwa 8-9 dni. Stwierdzono występowanie dwóch stadiów przedlarwalnych. Imagines występują głównie w lasach iglastych, szczególnie często w uprawach sosnowych. W sadach stwierdzono, że wyjadały pączki kwiatowe drzew owocowych.
Gatunek eurosyberyjski, na północy stwierdzony w Danii, Norwegii, Finlandii, Karelii i krajach nadbałtyckich, na wschodzie był podawany z Rosji, z okolic Kostromy (Gusakowskij 1926). Występuje na Syberii: Ałtaj, okolice Bernaułu, 1 ♂, V-VI 1942, leg. Straszewicz (ISEZ). Z krajów leżących na południe od Polski podawany głównie z pogórzy i gór.

Ilustracje
... przeglądaj
Cantharis
obscura
Zewnętrzne źródła danych