Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) rustica C.F. Fallén, 1807
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016060    kod taksonu: 2926
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis rustica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 268
 • Publikacje: 71
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 51
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii aż do krajów śródziemnomorskich i Ukrainy; notowany również z Turcji. W Europie Środkowej chrząszcz bardzo pospolity. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie wykazywany jest jednak jeszcze z sześciu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, gdzie występuje zwłaszcza w dolinach rzecznych, docierając do górnej granicy lasu. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do lipca, a w wyższych położeniach górskich do sierpnia.
Zestawienie dat połowów i liczby okazów złowionych w poszczególnych strefach wskazują, że jest to gatunek, który najlepsze warunki ekologiczne znajduje w pasie wyżyn, w zbiorowiskach roślinności ciepłolubnej, o czym może świadczyć jego masowe występowanie w świetlistej dąbrowie w Krzemionkach Opatowskich. W górach jest zdecydowanie rzadszy. W ostatnich latach nie został potwierdzony z Tatr, ani z Babiej Góry. Larwę opisał Beling (1885) i Verhoeff (1919, 1921). Spektrum pokarmowe larw badał Clausen (1940), który stwierdził, że żywią się one innymi chrząszczami, poczwarkami motyli i jajami prostoskrzydłych.
Gatunek europejski, na wschodzie notowany ze wschodniej Ukrainy (Istomina 1968, 1972) i okolic Kostromy (Gussakowskij 1926), na północy osiąga kraje skandynawskie.

Ilustracje
... przeglądaj
Cantharis
rustica
Zewnętrzne źródła danych