Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Periteliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Centricnemusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Centricnemus leucogrammus (E.F. Germar, 1824)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046618    kod taksonu: 5033
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Centricnemus leucogrammus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 125
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 39
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, docierając na wschód do Azji Mniejszej i północnego Kazachstanu; wykazywany ponadto z południowej Syberii. W Polsce znany głównie ze stanowisk kserotermicznych w południowej części kraju, gdzie lokalnie poławiano go niekiedy w dużej licznie osobników. Wzmianka R. Kuntzego (1936d) o występowaniu w Krakowie nie ma dotychczas uzasadnienia; w zbiorach krajowych brak okazów dowodowych z tego miasta i jego okolicy (M. Mazur*). Informacja o występowaniu tego gatunku na Ziemi Kłodzkiej, oparta na wzmiance sprzed przeszło 140 lat, winna być potwierdzona udokumentowanymi materiałami. Jako rośliny żywicielskie były podawane przez różnych autorów: posłonek kutnerowaty — Helianthemum nummularium (L.) Dun., pięciornik wiosenny — Potentilla verna L., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., lucerna sierpowata — Medicago falcata L., przelot pospolity — Anthyllis vulneraria L., cieciorka pstra — Coronilla varia L., szałwia łąkowa — Salvia pratensis L., bez pospolity (lilak) — Syringa vulgaris L. i krwawnik pospolity — Achillea millefolium L.

Zewnętrzne źródła danych