Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ceutorhynchus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 81
C
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ceutorhynchinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ceutorhynchiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ceutorhynchusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ceutorhynchus scapularis L. Gyllenhal, 1837
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046011    kod taksonu: 5563
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ceutorhynchus scapularis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 88
 • Publikacje: 39
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 38
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od Syberii Wschodniej po Europę Zachodnią: w Europie na północ w Skandynawii docierający w przybliżeniu do koła podbiegunowego. Chociaż nie notowano go z wielu krain, jest rozsiedlony w Polsce prawdopodobnie na obszarze całego kraju prócz wyższych partii górskich. Występuje na piaszczystych i mulistych brzegach wód płynących i stojących, bagnistych łąkach i w rowach. Jako rośliny żywicielskie larw były podawane rzepicha błotna — Rorippa palustris (Leyss.) Bess. i rzepicha ziemnowodna — R. amphibia (L.) Bess. Samica składa jaja w kwietniu-maju w łodygę. Larwy żerują w dolnej części łodygi i szyi korzeniowej; w czerwcu-lipcu przepoczwarczają się w miejscu żerowania.

Zewnętrzne źródła danych