Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Chlorophanus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 16
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Tanymeciniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chlorophanusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046777    kod taksonu: 5153
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chlorophanus viridis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 369
 • Publikacje: 139
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 100
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany ponadto z Danii i jednej południowej prowincji Finlandii. W Polsce występuje pospolicie prawdopodobnie w całym kraju, nie jest jednak jeszcze notowany ze Wzgórz Trzebnickich, z Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej. Zasiedla doliny rzek i potoków, łąki, pastwiska, miedze, wilgotne pobrzeża lasu, zarośla i torfowiska. Gatunek polifagiczny. Roślinami żywicielskimi są drzewa i krzewy liściaste oraz rośliny zielne; w piśmiennictwie były wymieniane olsze — Alnus Mill., topole — Populus L., wierzby — Salix L., czereśnia — Cerasus avium (L.) Moench, leszczyna — Corylus avellana L., pokrzywa zwyczajna — Urtica dioica L., ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., osty — Carduus L. i szczawie — Rumex L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i przeżywają do września. Żerują na liściach, wygryzając na nich otwory i szczerby na brzegach. Kopulacja i składanie jaj odbywa się na początku sierpnia. Rozwój embrionalny trwa dwa-trzy tygodnie. Larwa żeruje na korzeniach i na młodych roślinach tuż nad glebą; zimuje w glebie na głębokości 5-12 cm. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni.

Zewnętrzne źródła danych