Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Buprestoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Buprestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Buprestinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chrysobothriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chrysobothrisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Chrysobothrispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Chrysobothris affinisgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Chrysobothris (Chrysobothris) affinis affinis (Fabricius, 1794)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014233    kod taksonu: 2701+2704
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chrysobothris affinis affinis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 172
 • Publikacje: 39
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 38
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
[KFP 2704: Chrysobotris materculae] Gatunek mało znany, opisany niedawno na podstawie dwu okazów pochodzących z Wołynia i Podola w Ukraińskiej SRR. Występowanie w Polsce winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż według stwierdzenia samego autora opisu znalezione u nas w Matczem jedyne dwa osobniki o cechach pośrednich między Ch. affinis (Fabr.) i Ch. materculae (Hoł.) „są prawdopodobnie mieszańcami tych dwu gatunków". Wymagania środowiskowe nie znane — okazy polskie były złowione na dębie — Quercus sp.
[KFP 2701: Chrysobotris affinis] Gatunek wykazuje zróżnicowanie na cztery rasy geograficzne. Podgatunek nominotypowy rozprzestrzeniony jest na Syberii oraz prawie w całej Europie prócz północnej części Fennoskandii, poza tym jest wykazywany z Azji Mniejszej. Inne rasy występują w Afryce Północnej, Armenii, Iranie oraz w Azji Środkowej. W Polsce oprócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie wykazany jest jednak jeszcze z wielu krain. Gatunek polifagiczny rozwijający się w drzewach liściastych, zwłaszcza dębach i bukach, notowany również z drzew owocowych. Larwy żyją w drzewach osłabionych, przeważnie zaatakowanych uprzednio przez larwy innych gatunków chrząszczy, zwłaszcza korników. Żerują pod korą pni, grubszych gałęzi, a nawet w nieokorowanych klocach. Postacie dojrzałe pojawiają się od czerwca do sierpnia; są bardzo żwawe i trudne do schwytania, latając podczas dni słonecznych nad ściętymi drzewami i sągami.

Zewnętrzne źródła danych