Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Doryphoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chrysolininapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chrysolinarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Euchrysolinapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Chrysolina graminisgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Chrysolina (Euchrysolina) graminis graminis (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024645    kod taksonu: 4372
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chrysolina graminis graminis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 101
 • Publikacje: 45
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 37
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący Palearktykę z wyjątkiem jej części afrykańskiej oraz Japonii. W Polsce występuje od wybrzeży Bałtyku aż po Tatry, ale z wielu krain brak jest jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu. Zasiedla tereny nizinne i górzyste aż do strefy alpejskiej. Poławiany do maja do września na pobrzeżach lasów, na łąkach, aluwiach rzecznych i w widnych zaroślach. Jako rośliny żywicielskie podawano różne gatunki z rodziny złożonych (Compositae); najczęściej spotykany na wrotyczu pospolitym — Tanacetum vulgare L., złocieniu właściwym — Chrysanthemum leucanthemum L. i krwawniku kichawcu — Achillea ptarmica L.

Zewnętrzne źródła danych