Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Chrysomelinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Doryphoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chrysolininapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Chrysolinarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Chrysolinapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 14. Chrysolina rufagatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Chrysolina (Chrysolina) rufa squalida (E. Suffrian, 1851)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024583    kod taksonu: 4379+4382
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chrysolina rufa squalida - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 144
 • Publikacje: 2
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 4
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
[KFP 4382: Chrysolina rufa] Gatunek występujący w Alpach, Sudetach, Karpatach i Górach Dynarskich, poza tym także na obszarach górzystych w NRD i RFN. W Polsce chrząszcz dość pospolity w wyższych partiach górskich; z uwagi na wymagania środowiskowe dawne dane sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku w okolicach Kutna i Modlina są niewiarygodne. Występuje w lasach górskich i podgórskich, sięgając do strefy subalpejskiej. Poławiany na pobrzeżach wód oraz na miejscach wilgotnych, pod mchem i kamieniami. Roślina żywicielska nie znana.
[KFP 4379: Chrysolina lapidaria] Gatunek zasiedlający Sudety i Karpaty oraz ich podgórza, występujący od Gór Izerskich aż po Czarnohorę. Rozmieszczenie jest poznane niedostatecznie, gdyż do niedawna uważany był za odmianę Ch. (C.) rufa (Duft.). W Polsce rzadki, znany z nielicznych stanowisk, jedynie z Bieszczadów notowany z licznych miejscowości. Postacie dojrzałe poławiano pod mchem i kamieniami, na ścieżkach oraz na roślinach zielnych. W Bieszczadach (Borowiec 1984c) obserwowano żerowanie na lepiężnikach — Petasites Mill.

Zewnętrzne źródła danych