Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Chrysomelinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Doryphoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chrysolininapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Chrysolinarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Bittotaeniapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 14. Chrysolina salviaegatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Chrysolina (Bittotaenia) salviae salviae E.F. Germar, 1824
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1043776    kod taksonu: —(4367b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Statystyka
 • Rekordy: 1
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek obejmujący zasięgiem Podobszar Śródziemnomorski, Azję Mniejszą i kraje wokół Morza Kaspijskiego; granica północna rozsiedlenia przebiega przez środkową Francję, północne przedgórza Alp, dolinę Dunaju, Mołdawię, Podole po północny Kazachstan. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianki sprzed kilkudziesięciu lat (Fejfer 1924) o występowaniu tego gatunku na dwu stanowiskach wydają się niewiarygodne, a według M. Węgrzeckiego (1924) w zbiorze F. Fejfera brak okazów dowodowych.
Gatunek obejmujący zasięgiem Podobszar Śródziemnomorski, Azję Mniejszą i kraje wokół Morza Kaspijskiego; na północ dociera do środkowej Francji, Niemiec, Austrii i Słowacji. Z Polski notowany przed około 70 laty z Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, ale z braku okazów dowodowych nie zaliczony do fauny Polski. Z uwagi na wątpliwości czy Crosita salviae (Germ.) występuje po polskiej stronie Karkonoszy, obecnie do czasu uzyskania konkretnych danych nie włączamy go do chrząszczy krajowych.

Zewnętrzne źródła danych