Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Drzewo taksonów:

 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scirtoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Clambidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Clambinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Clambusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Clambus nigriclavis J.F. Stephens, 1835
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1013919    kod taksonu: 2569
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Clambus nigriclavis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 13
 • Publikacje: 2
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 4
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek do niedawna nie notowany w środkowej części Europy i nie zaliczony przez A. Horiona (1949) do chrząszczy środkowoeuropejskich, chociaż opisany został przed 140 laty. W monografii omawianego rodzaju (Endrödy-Younga 1960) wykazany jako występujący nierzadko w całej Europie z wyjątkiem najbardziej północnych i południowych części. W Polsce notowany dotychczas tylko w wymienionej monografii z pojedynczych stanowisk w czterech krainach południowych; przy tym miejscowość Krościenko jako „Krościenko" jest podana błędnie z Czechosłowacji. Warunki środowiskowe nie znane.

Zewnętrzne źródła danych