Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cordicantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cordicantharis cyanipennis F. Faldermann, 1835
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1031664    kod taksonu: 2906
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cordicantharis cyanipennis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 147
 • Publikacje: 46
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 35
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony od Fennoskandii i Karelii przez środkową część Europy aż do górskich obszarów Francji (bez Pirenejów), Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju, na niżu na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, liczniejszy w reglach tatrzańskich. Występuje głównie w górach i ich przedgórzach, z niżu północnoeuropejskiego jest notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dobrze poznane. Chrząszcze pojawiają się od maja i są poławiane do sierpnia, w wyższych partiach górskich pojedynczo jeszcze we wrześniu i październiku.
Gatunek charakterystyczny dla buczyn i grądów przedgórzy i niższych gór, bardzo rzadki na niżu Polski. Stanowisko w Regułach k. Warszawy (Obarski 1960) jest wątpliwe, ponieważ gatunek ten preferuje naturalne zbiorowiska leśne i złowienie go w uprawach roślin baldaszkowych jest mało prawdopodobne. Brak okazów dowodowych.
Biologia właściwie nie jest znana. Belling (1885) podaje tylko, że wyhodował imagines z poczwarek znalezionych w glebie lasów liściastych.
W katalogu Lundberga (1986) podany z Danii, Norwegii, Finlandii, Karelii i krajów nadbałtyckich. Według delkeskampa (1977) występuje na południu Europy we Francji i Włoszech oraz w Armenii i Iranie. Znany ze strefy leśnej Ukraińskich Karpat (dolin, sergijenko 1988), a na zachód od Polski, ze Szwajcarii Saksońskiej (Witsack, Krause 1978). Litwa, okolice Wilna (coll. ST), Słowacja, góry Mała Fatra (coll. AK.).

Zewnętrzne źródła danych