Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cordicantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cordicantharis longicollis (H. Kiesenwetter, 1859)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016095    kod taksonu: 2914
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cordicantharis longicollis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 5
 • Publikacje: 3
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w Azji Mniejszej i Europie południowo-wschodniej — północna granica rozmieszczenia przebiega przez Austrię, Słowację i Beskid Wschodni w Polsce. Ze wszystkich krajów notowany z nielicznych stanowisk, u nas znany tylko z okolic Przemyśla. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.
Biologia nie znana.
Znany z Węgier (Kaszab 1955), Słowacji i Moraw (Havelka 1964), z Karpat Ukraińskich (dolin i sergijenko 1988). W katalogu delkeskampa (1977) gatunek podany z Austrii, Jugosławii, Albanii, Włoch i Małej Azji. Z Podola podany (Kuntze i Noskiewicz 1938) z Żeżawy koło Zaleszczyk i z Truskawca jako przedstawiciel fauny dąbrowy podolskiej. Jest to gatunek pontomedyterraneński o dość ograniczonym areale i prawdopodobnie wąskim zakresie tolerancji ekologicznej, co sprawia, że wszędzie jest bardzo rzadki.

Zewnętrzne źródła danych