Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Diaperinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Hypophlaeiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Corticeusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Corticeuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Corticeus (Corticeus) linearis (Fabricius, 1790)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021368    kod taksonu: 3971
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Corticeus linearis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 203
 • Publikacje: 52
 • Kolekcje: 16
 • Autorzy publikacji: 51
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek eurosyberyjski, w Europie szeroko rozprzestrzeniony, na północy docierający do koła podbiegunowego, a na południe do Francji południowej, Włoch północnych i Siedmiogrodu. W Polsce, choć nie wykazany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla chodniki korników w górnej części pnia i w cienkich wierzchołkach gałęzi drzew iglastych zwłaszcza sosen. W piśmiennictwie wykazywano go z żerowisk korników: rytownik pospolity — Pityogenes chalcographus (L.), rytownik dwuzębny — P. bidentatus (Herbst), kornik zrosłozębny — Ips duplicatus C. E. Sahlb., korniczek płaskozębny — Orthotomicus proximus Eichh., czterooczak mniejszy — Polygraphus subopacus Thoms., oszczecik jasny — Xylechinus pilosus (Knoch) i kornik drukarz — Ips typographus (L.).

Zewnętrzne źródła danych