Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cteniceriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ctenicerarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ctenicera virens (Schrank von Paula, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015543    kod taksonu: 2803
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ctenicera virens - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 139
 • Publikacje: 47
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 41
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony na obszarach górskich Europy Środkowej; notowany ponadto z Belgii, Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Krainy, Banatu i Siedmiogrodu. W Polsce pewne dane o rozmieszczeniu odnoszą się do obszarów górskich w południowej części kraju, z uwagi na wymagania biotyczne inne wzmianki z terenów nizinnych są niewiarygodne. Zasiedla otwarte tereny górskie i podgórskie, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków oraz wilgotne polany śródleśne; wzdłuż dolin może docierać ponad górną granicę lasu. Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy żyją w powierzchniowej warstwie wilgotnej gleby próchnicznej i gliniastej. Są drapieżne, ale żerują również na podziemnych częściach roślin zielnych i traw. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w komorze poczwarkowej ukazują się od połowy maja i przeżywają do lipca. Zwykle przebywają na niskiej roślinności; w dni pogodne i bezwietrzne latają na niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu, a przy pochmurnej i dżdżystej pogodzie chronią się w ziemi przy podstawie roślin i pod kamieniami. Samice składają jaja do gleby w maju-czerwcu. Niektóre dane bionomiczne, zwłaszcza odnoszące się do wzrostu larw, podał B. Burakowski (1979: 189-191).

Ilustracje
... przeglądaj
Ctenicera
virens
Zewnętrzne źródła danych