Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lebiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cymindidinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cymindisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cymindispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cymindis (Cymindis) angularis L. Gyllenhal, 1810
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1002948    kod taksonu: 501
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: NT
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cymindis angularis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 46
 • Publikacje: 29
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 34
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w Europie Środkowej i w południowej części północnej Europy, notowany również z zachodniej Syberii. W Polsce rzadko spotykany, dotychczas pewne znane stanowiska leżą na południu kraju. Omyłkowo wykazany przez A. Lüllwitza (1914, 1916) z okolic Koszalina na podstawie błędnego oznaczenia, odnośne okazy dowodowe sprawdzone przez J. Makólskiego* należą do Cymindis (Cymindis) macularis Fisch. Ogólnie wykazany z Pomorza (Horion 1951), dane te wymagają jednak potwierdzenia nowszymi doniesieniami. Zasiedla suche, nasłonecznione gleby piaszczyste i żwirowate, skąpo pokryte roślinnością trawiastą lub niskimi bylinami.

Zewnętrzne źródła danych