Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Dermestinus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 15
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Dermestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Dermestinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Dermestiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Dermestesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Dermestinuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Dermestes (Dermestinus) frischii Kugelann, 1792
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016319    kod taksonu: 2985
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: M. Kadej
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dermestes frischii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 81
 • Publikacje: 40
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 31
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej (nie znany dotąd z Obszaru Orientalnego), w Europie sięgający na północ po najbardziej południowe rejony Fennoskandii. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze notowany z niektórych krain. Na swobodzie występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, wyżej w górach tylko jako synantrop. Zasiedla głównie suche tereny otwarte, gdzie żeruje na padlinie, kościach i ekskrementach.

Zewnętrzne źródła danych