Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Apionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Apioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ceratapiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Diplapionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Diplapion confluens (W. Kirby, 1808)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026918    kod taksonu: 4901
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Diplapion confluens - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 152
 • Publikacje: 56
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 45
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę z wyjątkiem obszarów północnych Fennoskandii, notowany nadto z Azji Mniejszej, Kaukazu i Kazachstanu. W Polsce występuje w środkowej i południowej części kraju, spotykany niezbyt często na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Zasiedla miejsca ruderalne, ugory, pobrzeża dróg i suche zbocza. Żyje na rumianku pospolitym — Matricaria chamomilla L., marunie bezwonnej — Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz — Bip., rumianie polnym — Anthemis arvensis L. i rumianie żółtym — A. tinctoria L. Larwa odbywa rozwój w dolnej części łodygi i szyi korzeniowej, drąży chodniki długości około 2-4 cm.

Zewnętrzne źródła danych