Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Donacia — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 23
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Donaciinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Donaciiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Donaciarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Donacia brevicornis A. Ahrens, 1810
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023977    kod taksonu: 4239
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Donacia brevicornis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 32
 • Publikacje: 23
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 23
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący środkową część Europy, na północ docierający do Finlandii i Szwecji, a na wschód do środkowego Uralu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany tylko z sześciu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk. Postacie dojrzałe poławiano głównie w czerwcu i lipcu. Występuje na pobrzeżach wód. Jako rośliny żywicielskie podawano: turzyce — Carex L., oczeret jeziorny — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, pałkę wąskolistną — Typha angustifolia L., sitowiec nadmorski — Bulboschoenus maritimus (L.) Palla i strzałkę wodną — Sagittaria sagittifolia L. Jak wszystkie larwy Donaciinae, larwa D. brevicornis Ahrens żeruje na podwodnych częściach roślin. Larwa dorosła sporządza nieprzepuszczalny dla wody kokon, w którym odbywa dalsze przeobrażenie. Imago zasadniczo zimuje pod wodą w kokonie, ale pewien procent chrząszczy opuszcza jesienią kokony i zimuje ponad wodą; znajdowano je m. in. w pochwach liściowych trzciny pospolitej — Phragmites communis Trin.

Zewnętrzne źródła danych