Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Donacia — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 23
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Donaciinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Donaciiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Donaciarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Donacia dentata Hoppe, 1795
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023995    kod taksonu: 4243
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Donacia dentata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 42
 • Publikacje: 35
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 34
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Skandynawii i środkowej Finlandii, na wschód do Syberii Zachodniej, a na południe do Pirenejów, północnych Włoch i Karpat Południowych. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Żeruje na strzałce wodnej — Sagittaria sagittifolia L., grążelu żółtym — Nuphar luteum (L.) Sm. i żabieńcu babce wodnej — Alisma plantago-aquatica L. Spotykany od maja do lipca. Samice składają jaja w wodzie przyklejając je do spodniej powierzchni liścia grążela żółtego (Krzemiński 1966).

Ilustracje
... przeglądaj
Donacia
dentata
Zewnętrzne źródła danych