Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Donacia — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 23
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Donaciinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Donaciiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Donaciarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Donacia marginata Hoppe, 1795
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024005    kod taksonu: 4246
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Donacia marginata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 77
 • Publikacje: 43
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 37
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zasiedlający zachodnią część Palearktyki; w Europie rozmieszczony od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Szwecji i Finlandii. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk rozproszonych na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Postacie dojrzałe poławiano głównie w maju i czerwcu. Zasiedla pobrzeża wód stojących oraz torfowiska. Roślinami żywicielskimi są różne gatunki jeżogłówek — Sparganium L., zwłaszcza j. gałęzista — S. ramosum Huds.; chrząszcze spotykano również na turzycach — Carex L. Obserwowano samicę składającą jaja pod powierzchnią wody na łodydze jeżogłówki pojedyńczej — Sparganium simplex Huds. (Krzemiński 1966).

Ilustracje
... przeglądaj
Donacia
marginata
Zewnętrzne źródła danych