Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Ptinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Dorcatominaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Dorcatominiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Dorcatomarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Pilosodorcatomapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Dorcatoma (Pilosodorcatoma) chrysomelina J. Sturm, 1837
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016884    kod taksonu: 3070
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dorcatoma chrysomelina - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 86
 • Publikacje: 26
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 25
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie Europę Środkową, docierający na północ do południowych prowincji Fennoskandii, a na południe do Włoch i Ukraińskiej SRR. W Polsce znany na ogół z pojedynczych stanowisk w tylko siedmiu krainach. Larwy rozwijają się w czerwono butwiejącym drewnie dębu; jako materiał lęgowy podawano również huby porastające olchy, osiki i leszczyny. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i lipcu.

Zewnętrzne źródła danych