Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Dorytomus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 31
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ellesciniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Dorytomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Dorytomus dejeani J. Faust, 1883
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046317    kod taksonu: 5248
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dorytomus dejeani - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 151
 • Publikacje: 73
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 61
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie, docierający na północy do 65° szerokości geograficznej; notowany nadto z Azji Mniejszej i Azji Środkowej. W Polsce występuje pospolicie prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Żyje głównie na topoli osice — Populus tremula L. i topoli białej — P. alba L., rzadziej na topoli czarnej — P. nigra L. Imagines po opuszczeniu kryjówek zimowych w glebie, ukazują się wczesną wiosną na drzewach, gdzie w marcu samice składają jaja pod łuski męskich pączków kwiatowych, rzadziej żeńskich. Larwy żerują w pączkach, zwykle do momentu, gdy pączki uszkodzone żerem larw nie opadną na ziemię; larwy wdrażają się następnie w glebę, w której budują komorę poczwarkową. Młoda generacja ukazuje się w maju i wędruje na drzewa. Chrząszcze żerują na spodniej stronie liści. Od połowy czerwca przenoszą się do gleby na diapauzę letnią. W Anglii imagines są aktywne już w okresie jesieni i samice składają jaja.

Ilustracje
... przeglądaj
Dorytomus
dejeani
Zewnętrzne źródła danych