Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Dorytomus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 31
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ellesciniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Dorytomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046337    kod taksonu: 5250
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dorytomus taeniatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 329
 • Publikacje: 100
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 73
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek pospolity, rozpowszechniony w całej Europie, docierający w Skandynawii do skrajnych obszarów północnych; notowany nadto z Syberii, Kaukazu i Maroka. W Polsce rozsiedlony od Bałtyku aż po Tatry, nie jest jednak jeszcze znany z pięciu krain. W okresie wegetacyjnym żyje na różnych gatunkach drzew z rodzaju wierzba — Salix L.; jako miejsca występowania tego ryjkowca wymieniane są: wierzba uszata — S. aurita L., wierzba szara — S. cinerea L., wierzba iwa — S. caprea L., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L. i wierzba trójpręcikowa — S. triandra L. Samice w marcu-kwietniu składają jaja na podstawie żeńskich pączków kwiatowych. Okres rozwoju larwalnego trwa 25-30 dni. Larwy żerują w warstwie zawiązków nasion i w części osiowej kwiatostanów. Dojrzałe larwy wydobywają się z opadłych pączków i przepoczwarczają się w glebie. Stadium poczwarki trwa 12-18 dni. Młode pokolenie ukazuje się na powierzchni, począwszy od połowy maja, następnie wędruje na drzewa, gdzie żeruje na dolnej stronie liści do końca lipca. Zimę przeżywa w kryjówkach, jakie wyszukuje w glebie, detrytusie, w szczelinach kory na pniach i w martwym drewnie.

Zewnętrzne źródła danych