Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Elateriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Elaterrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Elater ferrugineusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758 — tęgosz rdzawy
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1044292    kod taksonu: 2766
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: częściowa
Polska Czerwona Księga: VU
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Elater ferrugineus ferrugineus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 180
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 48
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w niemal całej Europie, występujący od krajów śródziemnomorskich aż po Anglię i południowe prowincje Szwecji, obejmujący na wschodzie południowo-zachodnie rejony leśne europejskiej części ZSRR, notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko; notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym niektóre dane o rozmieszczeniu są oparte na znaleziskach z ubiegłego stulecia i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza, gdzie zasiedla świetliste lasy liściaste i mieszane, stare parki i ogrody oraz stare drzewa przydrożne. W naszych warunkach co najmniej czteroletni cykl rozwojowy może się rozciągnąć do sześciu lat. Larwy żyją w dziuplach drzew liściastych (głównie lip, topoli, wierzb, dębów i buków), zasiedlonych przez larwy chrząszczy próchnożernych, należących do rodziny Scarabaeidae, zwłaszcza Osmoderma eremita (Scop.), Cetonia aurata (L.) i Netocia (Liocola) lugubris (Herbst). Polifagiczne larwy odżywiają się pokarmem mieszanym, na który składają się larwy i poczwarki owadów, ekskrementy larw, przegrzybiałe próchno oraz mikroorganizmy znajdujące się w sproszkowanym próchnie. Zimują tylko larwy. Przepoczwarczenie odbywa się w maju lub czerwcu w koko litach sporządzonych uprzednio przez larwę. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i w pierwszej połowie lipca; żyją krótko i w drugiej połowie sierpnia już się ich nie spotyka. W ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia, kryjąc się w dziuplach wśród próchnicy i w szczelinach, a opuszczają kryjówki o zmroku i nocą; niekiedy przylatują do światła.

Zewnętrzne źródła danych