Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Chilocorinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chilocoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Exochomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1019339    kod taksonu: 3588
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: P. Ceryngier
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Exochomus quadripustulatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 210
 • Publikacje: 80
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 81
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 21

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, jednak brak jest jeszcze udokumentowanych danych z niektórych krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Przebywa głównie na drzewach iglastych, będąc charaktery stycznym składnikiem fauny lasów sosnowych. Rzadko spotykano go również na krzewach i drzewach liściastych. Żeruje na mszycach i czerwcach. Importowano go do Kanady do walki biologicznej z mszycami żyjącymi na jodłach. Zimuje w ściółce, wśród mchów, pod opadłym listowiem i igliwiem oraz pod odstającą korą, gdzie niekiedy tworzy duże skupiska.

Zewnętrzne źródła danych