Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Linyphiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Gonatiumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Gonatium isabellinum (C.L. Koch, 1841)
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 5001420   
taksonomia sprawdzona: TAK
Statystyka
 • Rekordy: 12
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek znany z całej Europy. Żyje w runie i ściółce w lasach oraz w zaroślach na ich skrajach.
Właściwa nazwa omawianego gatunku budziła wiele wątpliwości, gdyż zarówno Micryphantes isabellinus C. L. K. jak i Neriene rubella Bl. zostały opisane w tym samym roku (1841), przy czym brak było danych wskazujących na pierwszeństwo jednej z tych nazw. Sprawę rozstrzygnął Thorell (1871), przyznając priorytet nazwie «isabellina» i zgodnie z art. 24a Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej opinia jego winna być ostateczna i niepodlegająca dyskusji. Uszła ona jednak uwagi autorów obu wielkich katalogów światowych – Roewera (1942‒1955) i Bonneta (1945‒1961) i stąd zupełnie niepotrzebne zamieszanie.
[KFP 343: Gonatium isabellinum (C.L. Koch, 1841)]

Zewnętrzne źródła danych