Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Haliplidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Haliplusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Halipluspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Haliplus (Haliplus) lineolatus C.G. Mannerheim, 1844
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1000099    kod taksonu: 5725 (528b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: M. Przewoźny
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Haliplus lineolatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 17
 • Publikacje: 18
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 17
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek opisany z Finlandii, szeroko rozprzestrzeniony w Europie Północnej, w Skandynawii sięga daleko poza koło podbiegunowe, w kierunku południowym dociera do wschodniej Francji, krajów Beneluksu, Danii, Niemiec i Polski. Dotychczas brak było konkretnych danych o jego występowaniu w naszym kraju. Stosunkowo niedawno odkryty u nas w dwu krainach. Występuje w wodach wolno płynących, w starorzeczach, stawach, głównie w zarośniętej strefie przybrzeżnej, niekiedy na zalanych wodą łąkach. W dolinie Pilicy stwierdzono przeszło trzydziestokrotnie większą liczebność w starorzeczach niż w wodach bieżących. Postacie dojrzałe żywią się glonami nitkowatymi, głównie Cladophora sp. oraz drobnymi organizmami zwierzęcymi. Samica składa jaja w nitki glonów, niekiedy w tkanki roślin naczyniowych, np. moczarki kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich., rogatka — Ceratophyllum L. i wywłócznika — Myriophyllum L.

Zewnętrzne źródła danych