Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lepturinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lepturiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Judoliarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022409    kod taksonu: 4079
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Judolia sexmaculata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 154
 • Publikacje: 56
 • Kolekcje: 15
 • Autorzy publikacji: 43
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek północnoholarktyczny, rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, na Syberii, w północnych częściach Mongolii i Chin oraz w Korei, Japonii i Ameryce Północnej. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozsiedlenia; w Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, a w środkowej Europie zasiedla zwarcie obszary górzyste, docierając w Alpach do około 2500 m n.p.m., na terenach nizinnych jest spotykany rzadko na nielicznych stanowiskach. W Polsce jest wykazywany stosunkowo rzadko, przeważnie łowiony w pojedynczych okazach, z niektórych terenów znany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Zasiedla drzewostany iglaste i mieszane. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia. Chrząszcze karmią się pyłkiem roślin baldaszkowatych (Umbelliferae), jarząbu pospolitego — Sorbus aucuparia L., wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., malin — Rubus L., kalin — Viburnum L., ostrożeni — Cirsium Mill. i tawuł — Spiraea L. Samica składa jaja w szczeliny kory na obnażonych martwych korzeniach i na szyjach korzeniowych martwych, stojących drzew oraz na pieńkach. Larwy początkowo żerują pod korą, później w drewnie. Starsze larwy, po drugim zimowaniu, w maju-czerwcu sporządzają komorę poczwarkową na końcu chodnika, w przyziemnej części szyi korzeniowej.

Zewnętrzne źródła danych