Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acanthocininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Leiopusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Leiopus nebulosusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Leiopus nebulosus nebulosus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023425    kod taksonu: 4175
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Leiopus nebulosus nebulosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 430
 • Publikacje: 126
 • Kolekcje: 27
 • Autorzy publikacji: 99
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Fennoskandii, gdzie w Szwecji sięga do 62° szer. geogr. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; nie jest znany tylko z trzech krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając do strefy subalpejskiej. Jest gatunkiem oligofagicznym, związanym ekologicznie z drzewami liściastymi, notowanym w piśmiennictwie z około 20 gatunków, ale wydaje się, że przedkłada nad inne grab — Carpinus L. i buk — Fagus L. Opada drzewa osłabione, obumierające, stojący posusz oraz nie okorowane pieńki, złomy, drewno stosowe i gałęzie leżące na ziemi. Larwy żerują między korą i drewnem, drążąc podłużne chodniki nieco naruszające biel. Przepoczwarczenie następuje na wiosnę po jednym lub drugim przezimowaniu larwy. W drewnie o grubej korze komora poczwarkowa jest wyrobiona pod korą, w przypadku kory cienkiej przepoczwarczenie następuje w płaskiej komorze zbudowanej w bielu i drewnie. Wylęgnięte imagines pojawiają się począwszy od maja i występują do sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada na czerwiec i lipiec. Postacie dojrzałe nie odwiedzają kwiatów, a spotyka się je na drzewach żywicielskich. Pełny cykl rozwojowy trwa dwa lata.

Zewnętrzne źródła danych