Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lepturinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lepturiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lepturarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Lepturapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Leptura (Leptura) aethiops Poda von Neuhaus, 1761
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022418    kod taksonu: 4085
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Leptura aethiops - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 362
 • Publikacje: 84
 • Kolekcje: 15
 • Autorzy publikacji: 64
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 4

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, szeroko rozmieszczony od Francji przez środkową i południowo-wschodnią część Europy i europejską część ZSRR aż do Syberii, Mongolii, północnych Chin, Korei, Sachalinu i Japonii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Rozwój larwalny odbywa w martwym, porażonym zgnilizną drewnie cienkopiennych obumarłych drzew liściastych, głównie w części przy korzeniowej. Młode larwy drążą chodniki początkowo pod korą, następnie w drewnie. Starsze larwy, po przezimowaniu, na końcu chodnika sporządzają w maju-czerwcu komorę poczwarkową. Wylęgnięte chrząszcze opuszczają komory w czerwcu lub lipcu. Jako drzewa lęgowe były notowane brzozy — Betula L., olchy — Alnus Mill., klony — Acer L., dęby — Quercus L., osobiście wyhodowano imagines z larw znalezionych w leszczynie — Corylus avellana L. (B. Burakowski*). Chrząszcze dla uzyskania dojrzałości płciowej karmią się pyłkiem kwiatów na krzewach i roślinach zielnych, zwłaszcza należących do rodzin baldaszkowatych (Umbelliferae) różowatych (Rosaceae) i złożonych (Compositae).

Ilustracje
... przeglądaj
Leptura
aethiops
Zewnętrzne źródła danych