Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Molytinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lepyriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lepyrusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Lepyrus palustris (I.A. Scopoli, 1763)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046949    kod taksonu: 5378
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Lepyrus palustris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 215
 • Publikacje: 97
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 85
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy; notowany ponadto z Danii, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze, jednak większość stanowisk koncentruje się w pasie wyżyn i gór. Zasiedla głównie środowiska wilgotne. Jako rośliny żywicielskie podawane są wierzba krucha — Salix fragilis L., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L., wierzba trójpręcikowa — S. triandra L., topole — Populus L. i szczaw tępolistny Rumex obtusifolius L. Larwy żerują na korze korzeni, wgryzając się niekiedy w drewno. Przepoczwarczenie odbywa się w kokonie, utworzonym ze zlepionych cząstek gleby.

Ilustracje
... przeglądaj
Lepyrus
palustris
Zewnętrzne źródła danych