Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lixinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lixiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lixusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Eulixuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046900    kod taksonu: 5160
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Lixus myagri - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 57
 • Publikacje: 36
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 30
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Azji Zachodniej po środkową i południową część Europy, notowany ponadto z Danii i Finlandii. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazanym z nielicznych stanowisk położonych tylko w sześciu krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla namuliste pobrzeża wód, wilgotne łąki, rowy, przydroża, słonawiska i żwirowiska. Jest oligofagiem, żerującym na roślinach z rodziny krzyżowych — Cruciferae. Jako rośliny żywicielskie są podawane przez większość źródeł: rzepicha ziemnowodna — Rorippa amphibia (L.) Bess., rzepicha austriacka — R. austriaca (Cr.) Bess., gorczycznik pospolity — Barbaraea vulgaris R. Br., rukiew wodna — Nasturtium officinale R. Br. i kapusta warzywna — Brassica oleracea L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do października, głównie na powierzchni gleby i na niższych częściach roślin, dlatego też poławianie czerpakiem przynosi słabe rezultaty. Samica składa jaja w maju na łodydze rośliny, w wygryzione zagłębienia, następnie je zasklepia. Jaja są składane od podstawy łodygi aż do kwiatostanu. W każdej łodydze żeruje jedna larwa, która wędruje w dół aż do górnej części korzenia, rzadziej tylko do dolnej części łodygi. Larwa wygryza rdzeń, pozostawiając na zewnątrz tylko cienką ściankę. Przepoczwarczenie odbywa się w korzeniu, w lipcu lub sierpniu. Imago wylęga się w sierpniu lub wrześniu i pozostaje w komorze poczwarkowej, albo wygryza się na zewnątrz i zimuje w glebie.

Ilustracje
... przeglądaj
Lixus
myagri
Zewnętrzne źródła danych