Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Longitarsus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 59
L
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Alticinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Longitarsusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Longitarsuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Longitarsus (Longitarsus) holsaticus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1025548    kod taksonu: 4543
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Longitarsus holsaticus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 49
 • Publikacje: 38
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 32
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, na wschód przez Syberię docierający do dorzecza Amuru, Korei i Japonii, na północ sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, jednak brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu w wielu krainach. Występuje na bagnistych łąkach, w rowach melioracyjnych, na pobrzeżach wód. Jako rośliny żywicielskie były podawane konitrut błotny — Gratiola officinalis L. i przetacznik bobowniczek — Veronica beccabunga L.

Zewnętrzne źródła danych