Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Lepidopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Papilionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Lycaenidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Lycaeninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lycaenarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1203399    kod taksonu: 2064
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Buszko et Nowacki 2017 checklist: J. Buszko
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Lycaena hippothoe - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 1139
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: 9
 • Autorzy publikacji: 5
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 7

Opis taksonu
Rozpoznawanie i obserwowanie: Dymorfizm płciowy wyraźny. Samiec czerwończyka płomieńca jest łatwo rozpoznawalny po jaskrawo czerwonych skrzydłach. Jest wprawdzie nieco podobny do nieparka, ale odcień tła u płomieńca jest bardziej czerwony i posiada on szeroką ciemną obwódkę z niebieskofioletowym nalotem, szczególnie przy tylnym brzegu tylnego skrzydła. Poza tym jest wyraźnie mniejszy od nieparka. Samica jest trudniejsza do oznaczenia, bowiem jest dość podobna do samiczki czerwończyka zamgleńca. U samicy spód ma odcień brązowy, u samca szarawy. Cechy pozwalające rozróżnić samice obu tych gatunków są wyszczególnione w tabelce przy opisie zamgleńca.
Rozwój motyla: Samica składa jaja pojedynczo na łodydze u podstawy liścia rośliny pokarmowej. Gąsienice żerują w ciągu dnia albo o zmierzchu, początkowo szkieletując liście, a w późniejszych stadiach zjadając całe blaszki liściowe. Przepoczwarczenie odbywa się w runie. Zimuje młoda gąsienica.
Okres lotu motyla: Jedno pokolenie w roku: 3/V - 1/VII.
Siedliska: Przede wszystkim łąki wilgotne, a także tereny ruderalne, suchsze trawiaste obszary, zarośla, skraje lasów i przydroża.

Zewnętrzne źródła danych