Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Malthininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Malthininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Malthinusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Malthinuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Malthinus (Malthinus) seriepunctatus H. Kiesenwetter, 1852
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1031741    kod taksonu: 2957
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Malthinus seriepunctatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 10
 • Publikacje: 9
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 10
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rozsiedlony głównie w południowej części Europy, skąd od południowego zachodu wkracza do obszaru nadreńskiego, a od południowego wschodu do Polski, Słowacji, Austrii i Turyngii; notowany ponadto z Syberii. W Europie Środkowej występuje w ciepłych i kserotermicznych miejscach, gdzie poławia się go na krzewach i krzaczastych drzewach. W Polsce znany tylko z trzech stanowisk, przy czym z Żegiestowa notowany na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat. Podkowa Leśna jest niedawno odkrytym stanowiskiem, wysuniętym najdalej na północ w areale gatunkowym.

Zewnętrzne źródła danych